Jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen henkilön jälkeen toimitetaan perunkirjoitus. Hoidamme perunkirjoitukset ammattitaidolla.

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka toimii asiakirjana kuolinpesän asioiden hoitamisessa. Perunkirjoitus hoidetaan yleensä hautajaisten jälkeen. Meillä Hautauspalvelu Kuusiniemessä on pitkä kokemus perunkirjoitusten hoitamisesta. Perunkirjoitus maksaa t avanomaisissa tapauksissa kauttamme 435 eur. Perunkirjoituksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Mitkä ovat perukirjan tehtävät?

Perukirjalla on kolme pääasiallista tehtävää:

  1. Perukirja toimii osakasluettelona. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat.
  2. Perukirja on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Siinä luetteloidaan kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa varten.
  3. Perukirja on myös veroilmoitus, jonka perusteella määrätään perintövero kuolinpesän osakkaille.

Milloin perunkirjoitus on pidettävä?

Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksen pitämiselle voidaan anoa lisäaikaa, mikäli perunkirjoitusta ei hyväksyttävästä syystä ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa. Lisäaikaa voidaan anoa verohallinnosta.

Miten vainajan varat arvostetaan?

Varat ja velat merkitään ns. käypään arvoonsa sellaisina kuin ne olivat perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Verosuunnittelulla on jossain määrin mahdollista vaikuttaa toimitettavaan verotukseen.

Kenellä on perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus?

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaalle, jonka hoidossa jäämistö on. Jos esimerkiksi leski on kuolinpesän osakas ja hän hoitaa kuolinpesän asioita, on hän toimituttamisvelvollinen. Leski voi tarvittaessa pyytää lastaan huolehtimaan perunkirjoitukseen liittyvistä käytännön toimista.

Perunkirjoituksen laiminlyöntiin liittyy sanktio, siitä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perukirjoituksen toimittavat toimeksiannon perusteella kaksi ns. uskottua miestä. Hautaustoimiston hoitaessa perunkirjoitusta, tulee meiltä asiaa hoitamaan kaksi henkilöä.

Perukirjan alkuperäinen kappale jää osakkaille asioiden hoitoa varten. Jäljennös perukirjasta on toimitettava verottajalle perintöverotusta varten yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Perunkirjoituksen hinta
Kuusiniemen kautta perunkirjoitus maksaa tavanomaisissa tapauksissa 485 eur.

Lisätietoja
Kirjoitimme artikkelin perunkirjoituksista, voit lukea sen täältä.

Palveluluettelo

Olemme koonneet tähän hautajaisjärjestelyihin liittyviä palveluja eritellen listaksi aakkosjärjestyksessä.

Adressit ja kynttilät
Arkut ja uurnat
Digitaalinen hautajaispalvelu
Hautakivet
Hautakivityöt
Hautaustestamentti
Kukat
Kuljetukset
Kuolinilmoitukset
Kutsukortit ja käsiohjelmat
Muistotilaisuuden tarjoilut
Perunkirjoitus
Valokuvaus